Feliz ...  gelukkig en tevreden


In Januari 2021 hebben wij als ouders met kinderen met complexe zorg de stap gezet om Stichting Wooninitiatief Feliz op te richten. De doelstelling van de Stichting is om een wooninitiatief voor onze kinderen te realiseren waarbij ze levensbrede begeleiding krijgen voor hun zorgvraag.


Feliz is niet zomaar de naam van onze stichting.

We streven ernaar dat onze kinderen gelukkig en tevreden zijn. Dit is waar Feliz voor staat.

 

Dit willen we realiseren door samen te werken met de Provincie, de Gemeente, de woningcorporatie, of een particulier investeerder, de zorgverleners, maar vooral met de toekomstige bewoners, ouders en andere betrokkenen bij de bewoners.

Waarom wij Feliz willen realiseren


Een natuurlijk proces dat er een moment komt waarop ouders hun kinderen loslaten.

Wij als ouders weten dat wij onze zoon of dochter met een beperking niet ons hele leven kunnen blijven verzorgen, begeleiden of een thuis kunnen bieden. Onze kinderen zijn volwassen en wij als ouders worden ouder. Op een zeker moment is de zorg en begeleiding fysiek en psychisch niet meer op te brengen en is het niet meer mogelijk om onze kinderen bij te staan. Het is een natuurlijk proces dat er een moment komt waarop ouders hun kinderen loslaten. Als ouder met een kind met een beperking is er sprake van een ander loslatingsproces dan bij een kind zonder beperking.

 

Een passende woonplek met begeleiding.

Als ouders willen wij onze kinderen anders vasthouden, echter kunnen wij dat pas doen als er een passende woonplek met begeleiding is. Een plek waar onze kinderen thuis zijn, kunnen ontwikkelen, leren, zichzelf mogen zijn en een plek hebben in onze samenleving. Een woonplek met begeleiding waar wij als ouders regie hebben en met vertrouwen samenwerken met andere ouders, zorgprofessionals en netwerk-partners.

 

De uitdaging om met elkaar een wooninitiatief op te richten.

De stap zetten om met elkaar een wooninitiatief op te richting is een uitdaging. Voor onze kinderen willen wij die uitdaging aangaan, zodat zij de specifieke begeleiding en zorg ontvangen in een passende woon- en leefomgeving. Voor onze kinderen is er te weinig aanbod in de woonomgeving waar zij kunnen wonen en ook hun netwerk hebben. Daarnaast is het aanbod wat er is niet passend, omdat de woonomge-ving te grootschalig is en de teams te groot zijn. Dit kan er voor zorgen dat onze kinderen teveel verschillende mensen zien, waardoor ze onrustig kunnen worden.


Onze kinderen levensbrede begeleiding bieden.

Het is een proces om onze kinderen non-verbaal te kunnen lezen. Hiervoor is het van belang dat er een relatie opgebouwd wordt tussen bewoner en begeleider. Daarnaast is er tussen de begeleider en bewoner veelvuldig één op één contact. Dit is nodig, kijkende naar hun zorgprofiel. Om onze kinderen levensbrede begeleiding te bieden is een kleinschalige woonomgeving nodig en willen wij die samen gaan bouwen.